Narodna biblioteka Srbije

Jezik

Narodna biblioteka Srbije

Narodna biblioteka je osnovana 1832. godine i najstarija je ustanova kulture u Srbiji. Nastala je kao svojevrsni depozit knjiga, zatim bila biblioteka u sastavu (Knjaževsko-tipografijska biblioteka, Biblioteka Popečiteljstva prosveštenija), nakon toga je okupila više biblioteka javnih i državnih nadleštava i otkupila nekoliko privatnih biblioteka (Lukijana Mušickog, Josipa Šlezingera), da bi vremenom izrasla u nacionalnu biblioteku.

Prvi svetski rat doneo je mnogo nesreće Biblioteci. U bombardovanju je stradao deo fonda, preostali fond je preseljen na više mesta u Beogradu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Deo fonda dospeo i je i do Sofije, ali je posle rata vraćen. Nestalo je dosta građe, rukopisa, knjiga i novina.
Početkom drugog svetskog rata, u bombardovanju Beograda, Biblioteka je izgorela do temelja. Tada je izgubljen veliki deo fonda, katalozi i inventari. Obnova fonda počela je još za vreme rata da bi nakon njega bila intenzivirana.

Na dan stradanja u bombardovanju, 6. aprila 1973. godine, Biblioteka je svečano otvorila vrata svoje nove zgrade, u kojoj je i danas. Sledeće 1974. godine, formira se Stručni katalog po UDK, a zatim i Centralni katalog Srbije i Centar za naučne informacije. Godine 1976, Biblioteka usvaja nova pravila za katalogizaciju građe i prelazi na novi, međunarodni standard za bibliografski opis ISBD. Vrše se pripreme za prelazak na automatizovanu obradu podataka.

Lokalnu računarsku mrežu biblioteka je dobila 1996. godine, kada je omogućen i pristup Internetu i izrađena prva web prezentacija. Posle 2000. godine, Biblioteka čini značajne korake, u prvom redu u otvaranju prema svetu, pri čemu Centar za međunarodnu saradnju dobija intenzivniju i značajniju ulogu. Centar za naučne informacije inicira osnivanje Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON), koji omogućava pristup velikim elektronskim bazama časopisa sa preko 6000 naslova. Pokreće se veliki broj novih projekata. Jedan od njih je i osnivanje Centra Virtuelne biblioteke Srbije (VBS), koji povezuje elektronske kataloge biblioteka u Srbiji u jedinstven uzajamni elektronski katalog.
 
U okviru biblioteke funkcioniše i centar za slepe i slabovide sa namenskom čitaonicom koja pruža bibliotečke i informacione usluge korisnicima sa oštećenjem vida. Raspolaže najsavremenijom opremom koja se danas proizvodi u svetu i objedinjava sve do sada zastupljene usluge za slepe i slabovide u Srbiji. Centar se nalazi u prostoru na galeriji NBS i obuhvata čitaonički i kancelarijski prostor, kao i prostor za smeštaj posebne informatičke opreme. Korisnicima je na raspolaganju zbirka od 5.045 bibliografskih jedinica na Brajevom pismu i fond serijskih publikacija na Brajevom pismu koji sadrži 27 naslova. U pripremi je i Digitalna biblioteka za slepe i slabovide korisnike u čijem sastavu se nalazi prva zvučna knjiga snimljena na srpskom jeziku.
 
Usluge Centra mogu se koristiti ponedeljkom i četvrtkom od 08,00-18,00 sati, uz mogućnost rezervacije korisničkog mesta i do 21,00 sat. Večernji termin zakazuje se jedan dan unapred na adresu css@nb.rs. Korišćenje građe i usluga u Centru za slepe i slabovide je besplatno.
Objekat je u velikoj meri prilagođen svim osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama.

Ocena Pristupačnosti
7.2/10

Pristupačnost

 • Osoba u invalidskim kolicima
 • Osoba sa ortopedskim pomagalima
 • Slepa ili slabovida osoba
 • Gluva ili nagluva osoba
 • Osobe sa privremenom poteškoćom
 • Osobe sa bebom
 • 65+ (Osobe trećeg doba)
 • Trudnice (Žene u drugom stanju)


Pristupačna infrastruktura

 • Parking mesto za osi
 • Wc koji mogu da koriste osi
 • Jedan stepenik
 • U ravni ili prag visine do 3 cm
 • Lift koji mogu da koriste osi

Karakteristike i sadržaj

 • Blizu centra grada
 • Istorijski značaj
 • Zelena površina

Kontakt podaci

 • ZemljaSrbija
 • GradBeograd
 • AdresaSkerlićeva 1
 • E-mail
 • Telefon381 11 2451 242
 • Websajthttps://www.nb.rs/

Lokacija na mapi
U blizini

Pošte

Pošta - Beogradska

Beogradska 8

Udaljenost od lokacije ~ 0.70 Km

PROMO
Pozorišta

Jugoslovensko dramsko pozorište

Kneza Milana 50

Udaljenost od lokacije ~ 0.97 Km

Hramovi

Hram Svetog Save

Krušedolska 2a

Udaljenost od lokacije ~ 0.23 Km

Komentari

Trenutno nema komentara za lokaciju Narodna biblioteka Srbije
Prijavljeni korisnici imaju mogućnost postavljanja komentara kao i mogućnost ocenjnivanja sadržaja i pristupačnosti lokacije.

Pristupačnost
3
Sadržaj
3
Osoblje
3
Cene
3
Opšta ocena
3
Za preporuku
3