Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje

Jezik

Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje osnovan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava. Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom.

Fond osigurava na penzijsko i invalidsko osiguranje sva lica koja su po Zakonu obavezno osigurana i koja su se uključila u ovo osiguranje, bez obzira na to da li su u pitanju zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti ili poljoprivrednici; utvrđuje osnovice za plaćanje doprinosa u skladu sa Zakonom; obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredstava; obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja; kontroliše prijavljivanje na osiguranje, kao i sve podatke od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava; organizuje i sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa Zakonom; primenjuje međunarodne sporazume; isplaćuje penzije, naknade i druge prinadležnosti; obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.

Objekat je u određenoj meri prilagođen osobama sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama. Osobama u invalidskim kolicima je pristupačan ulaz i unutrašnjost objekta, dok su šalteri nepristupačni. Slepim i slabovidim osobama se savetuje dolazak u pratnji.


Ocena Pristupačnosti
6.6/10

Pristupačnost

 • Osoba u invalidskim kolicima
 • Osoba sa ortopedskim pomagalima
 • Slepa ili slabovida osoba
 • Gluva ili nagluva osoba
 • Osobe sa privremenom poteškoćom
 • Osobe sa bebom
 • 65+ (Osobe trećeg doba)
 • Trudnice (Žene u drugom stanju)


Pristupačna infrastruktura

 • Parking mesto za osi
 • U ravni ili prag visine do 3 cm
 • Nagib rampe do 5%
 • Vrata najmanje 80 cm široka

Karakteristike i sadržaj

 • Blizu centra grada

Kontakt podaci


Lokacija na mapi
U blizini

Pošte

Pošta - Bulevar

Bulevar Kralja Aleksandra 84

Udaljenost od lokacije ~ 0.87 Km

Pošte

Pošta - Beogradska

Beogradska 8

Udaljenost od lokacije ~ 0.26 Km

PROMO
Pozorišta

Jugoslovensko dramsko pozorište

Kneza Milana 50

Udaljenost od lokacije ~ 0.27 Km

Komentari

Budite prvi. Postavite Vaš komentar i ocenu sadržaja koji nudi Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje.
Registrujte se i podelite Vaše mišljenje sa drugim korisnicima.

Prijavi se Registruj se