Knez Mihailova Ulica

Jezik

Knez Mihailova Ulica

Knez Mihailova ulica je pešačka zona, trgovački centar i ulica zakonom zaštićena kao jedno od najstarijih i najvrednijih gradskih spomeničkih ambijenata, sa nizom reprezentativnih zgrada i građanskih kuća nastalih krajem 70-ih godina 19. veka. Smatra se da je još u vreme Rimljana ovde bio centar naselja Singidunum, a u vreme Turaka na ovom području krivudale su ulice sa baštama, česmama i džamijama. Sredinom 19. veka ovde je u gornjem delu bila bašta kneza Aleksandra Karađorđevića. Nakon izrade regulacionog plana Beograda, koji je 1867. izradio Emilijan Josimović, ulica je brzo izgrađena i dobila svoju fizionomiju i sadržaj. U njoj se grade kuće i nastanjuju najuticajnije i najbogatije porodice trgovačkog i političkog Beograda. Godine 1870. Uprava grada je i zvanično krstila ulicu dajući joj ime — ulica Kneza Mihaila.

Period kada je Knez Mihailova ulica u Beogradu trasirana, između 1867. i 1880. godine, označava napuštanje stihijskog razvoja Beograda i višu etapu urbanizacije grada. Današnje stanje pokazuje da je ulica zadržala autentični gabarit, profile i pravac prostiranja. Građevine su nastale u jednom vremenu i imaju jedinstvene arhitektonske odlike, a upotrebljeni građevinski materijali, konstrukcije, funkcije i stilska obrada, pripadaju onom periodu evolucije beogradske arhitekture koji označava prekid sa balkanskim i usvajanje evropskih stilova u arhitekturi. Proces evropeizacije uticao je na razvoj građanske klase i formiranje trgovačkog staleža čiji predstavnici u novoformiranoj ulici grade sopstvene zgrade i palate i otvaraju trgovačke radnje. Iako su tokom 20. veka neke od zgrada, koje su činile front ulice, izmenjene ili zamenjene novim, Knez Mihailova je zadržala karakter reprezentativne trgovačke ulice.Krajem 20. veka, od isključivo trgovačke, Knez Mihailova ulica je prerasla u kulturno središte prestonice.

Javna površina je u velikoj meri prilagođena osobama sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama, uz napomenu da ne postoje taktilne linije vođenja.


Ocena Pristupačnosti
7.8/10

Pristupačnost

 • Osoba u invalidskim kolicima
 • Osoba sa ortopedskim pomagalima
 • Slepa ili slabovida osoba
 • Gluva ili nagluva osoba
 • Osobe sa privremenom poteškoćom
 • Osobe sa bebom
 • 65+ (Osobe trećeg doba)
 • Trudnice (Žene u drugom stanju)


Karakteristike i sadržaj

 • U centru grada
 • Pešačka zona
 • Stari grad
 • Istorijski značaj
 • Dozvoljene životinje
 • Restoran
 • Hrana u ponudi
 • Menjačnica
 • Banka

Kontakt podaci

 • ZemljaSrbija
 • GradBeograd
 • AdresaKneza Mihaila 01
 • E-mail
 • Telefon.
 • Websajt

Lokacija na mapi
U blizini

Pozorišta

Narodno Pozorište

Francuska 3

Udaljenost od lokacije ~ 0.20 Km

PROMO
Pozorišta

Pozorište na Terazijama

Terazije 29

Udaljenost od lokacije ~ 0.26 Km

Pozorišta

Atelje 212

Svetogorska 21

Udaljenost od lokacije ~ 0.65 Km

Komentari

Trenutno nema komentara za lokaciju Knez Mihailova Ulica
Prijavljeni korisnici imaju mogućnost postavljanja komentara kao i mogućnost ocenjnivanja sadržaja i pristupačnosti lokacije.

Pristupačnost
3
Sadržaj
3
Osoblje
3
Cene
3
Opšta ocena
3
Za preporuku
3