Informacije o projektu

Jezik

Jedna od značajnijih društvenih transformacija tokom proteklih decenija povezana je sa promenom paradigmi kada je reč o invalidnosti. Sa medicinskog i zaštitničnog modela, društvo je prešlo na model koji je socijalan i inkluzivan, koji se usredsređuje na prava, jednake mogućnosti i puno učešće osoba sa invaliditetom u socijalnom i ekonomskom životu zajednice. Pored pomenute društvene transformacije, koju je pratio infrastrukturni razvoj, razvijala se i tehnologija, pa se danas ne govori samo o infrastrukturi već i o tehničkim alatima za podršku.

Projekat “Korak ka dostupnom Beogradu” predstavlja prvi korak ka većim mogućnostima, pre svega osoba sa invaliditetom ali i onih sa potrebama i realizuje se putem informacionog sistema za podršku kretanju i snalaženju u gradu Beogradu, pod nazivom "Beograd za SVE". U tom smislu “Beograd za SVE” predstavlja sistem usmeren na podržavanje osoba sa invaliditetom i onih sa potrebama u ostvarivanju i održavanju optimalnog nivoa samostalnosti i društvenog učešća, a u skladu sa zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Sistem obezbeđuje pregled svih javnih površina, lokacija i usluga koje postoje na nivou lokalne zajednice (medicinske, socijalne, obrazovne usluge…), kao glavnog garanta učešća u društvenom životu, a u skladu sa pojedinačnim (predefinisanim) potrebama i očekivanjima.  

Potreba za ovakvim servisom zasniva se na činjenici da dostupnost (arhitektonske barijere i pristupačnost) predstavlja jedan od tri osnovna problema osoba sa invaliditetom, kao i svih osoba sa potrebama. U tom smislu, rešavanje ovog pitanja predstavlja kontinuirano nastojanje da se obezbedi jednaka pristupačnost lokaciji, proizvodima i uslugama, svim ljudima, kako rezidentima, tako i domaćim i stranim turistima, bez obzira na mogući stepen invaliditeta, broj godina, i/ili drugi oblik posebnih okolnosti (trudnice, osobe sa bebom, osobe sa privremenom poteškoćom, gojazne osobe, osobe sa hroničnim problemima...).

Uskraćivanje pristupa izgrađenoj sredini i sprečavanje da se slobodno kreću, nije samo čin diskriminacije prema osobama sa invaliditetom, već i kršenje prava čoveka da učestvuje u društvu jednako kao i ostali. Zbog nepristupačnog okruženja, osobe sa invaliditetom širom zemlje, pa i u Beogradu žive sa ograničenim mogućnostima da istraže svoj potencijal kao aktivni članovi društva. Izolacija sa kojom se osobe sa invaliditetom nose može se preokrenuti samo kroz kreiranje neprekinutog lanca kretanja. Ovaj lanac počinje od pristupačnih stambeniih prostora i nastavlja se na sve javne zgrade, prevoz i spoljašnje okruženje tj. infrastrukturu, pa je pomenuti lanac tj. kreiranje predefinisane, neprekinute putanje od mesta korisnika do željene destinacije glavni cilj projekta.

Ukratko, projekat “Korak ka dostupnom Beogradu” predstavlja sistemski organizovano nastojanje da se donekle prevaziđu problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom i osobe sa potrebama svakodnevno suočavanju, ali i da se skrene pažnja javnosti na opšti nivo prilagođenosti infrastrukture u našem glavnom gradu ovoj "specifičnoj" nameni.

 

UČINIMO MALO ZA ONE KOJIMA ĆE TO ZNAČITI MNOGO!

Pridružite se i vi... Registrujte se danas i podelite pristupačne informacije o svom
restoranu, kafiću, hotelu, javnom objektu ili drugom objektu sa svojim sugrađanima!