Informacije o sistemu

Jezik

Informacioni sistem "Beograd za SVE" je usmeren na podržavanje osoba sa invaliditetom i onih sa potrebama (trudnice, osobe sa bebom, osobe sa privremenom poteškoćom, gojazne osobe...) u ostvarivanju i održavanju optimalnog nivoa samostalnosti i društvenog učešća u gradu Beogradu, a realizuje se putem softverske platforme "City for All", namenske aplikacije za prezentaciju pristupačnih lokacija i podršku snalaženju, kao i pratećih Android aplikacija na srpskom i engleskom jeziku.

Sistem trenutno broji 16 kategorija sa 79 podkategorija i preko 1500 unetih informacija o pristupačnosti objektima, saobraćajnoj infrastrukturi i javnim površinama u Beogradu. Informacije o pristupačnosti obuhvataju opis pristupačne infrastrukture, ocenu pristupačnosti, kao i specifičan savet vezan za svaki objekat, deo saobraćajne infrastrukture ili javne površinu koja se nalazi u sistemu. Pored informacija o pristupačnosti, korisnicima na raspolaganju stoje i informacije o radnom vremenu, osnovnim informacijama o objektu, dostupni su linkovi ka društvenim mrežama, zatim 3d i video prezentacije ukoliko postoje za traženi objekat, forma za korespondenciju, iscrtavanje putanje do lokacije, informacije o prevozu do lokacije, informacije o objekatima u blizini željene lokacije itd..
 
Kompletan sistem je interaktivan i obezbeđuje korisnicima učestvovanje u izgradnji dostupnijeg grada, na taj način što nakon registracije stiču pravo komentarisanja i učestvovanja u ocenjivanju lokacija, a od 01.01.2023 i mogućnost da samostalno prijave pristupačne površine i objekte u sistem i time doprinesu razvoju sistema informacija o pristupačnim tačkama tj. pristupačnim javnim površinama i objektima, na dobrobit svih sugrađana. Registrovani korisnik može biti fizičko lice, pravno lice ili organ državne i javne uprave ili lokalne samouprave. Stranci ne mogu biti registrovani korisnici, ali mogu koristiti "dostupnibeograd" kao servis za snalaženje po Beogradu. Servis je javan i potpuno besplatan za sve korisnike.