Socijalna zaštita

Jezik

U sklopu podrške osobama sa invaliditetom, Grad Beograd obezbeđuje dole navedene usluge. Klikom na uslugu, možete se informisati o detaljima.

 

 • Novčana socijalna pomoć
 • Dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • Smeštaj u ustanovu Socijalne zaštite
 • Smeštaj u drugu porodicu
 • Pomoć u osposobljavanju za rad
 • Posebna novčana naknada
 • Jednokratna pomoć
 • Povremena jednokratna novčana pomoć
 • Interventna jednokratna pomoć
 • Stalna novčana pomoć
 • Besplatni obrok
 • Stipendija
 • Sredstva za lične potrebe
 • Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu
 • Privremeni smeštaj u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici
 • Pomoć u kući
 • Dnevni boravak
 • Lični pratilac deteta
 • Personalna asistencija